Ympäristö & Yritys Tänään

Talosiirto_www-480x118

bright-dawn-daylight-302804

Kuinka suomalaisessa puuhuoltoketjussa jaksetaan?

Luonnonvarakeskus (Luke) käynnistää lokakuussa laajan kyselyn, jossa selvitetään puuhuoltoketjussa toimivien ihmisten työhyvinvointia. Kyselyn kohteena on 4000 puutuotteiden korjuussa ja kuljetuksessa työskentelevää metsäammattilaista. Puuhuoltoketjun työhyvinvointi on yhteiskunnallisesti tärkeä asia, joka kiinnostaa lukuisia sidosryhmiä, kuten alan työnantajayrittäjiä ja maaseudun elinvoimaisuudesta huolehtivia tahoja.

Suomi seisoo edelleen puujaloilla, joten tiedot metsäammattilaisten työhyvinvoinnin nykytilasta ovat tarpeellisia ja kaivattuja. Samalla saadaan selville työhyvinvoinnin kehittämiskohteet.

− Tilastokeskuksen rekistereistä vastaajiksi valittiin puuhuoltoketjussa toimivia ammattilaisia metsureista ja metsätyöntekijöistä metsäkoneiden kuljettajiin, puutuotteiden kaukokuljettajiin sekä toimihenkilöihin. Vastauksia odotetaan sekä alan työntekijöiltä että yrittäjiltä, selvittää päällikkö Esa Katajamäki Luken tilastopalveluista.

Työhyvinvointikyselyyn on helppo vastata netissä tai palauttamalla postissa paperilomake. Vastaavaa kartoitusta ei ole aiemmin Suomessa tehty.

Aktiivisia vastaajia tarvitaan!

Hankkeen päärahoittajan Metsämiesten Säätiön tavoitteena on juuri metsäalan ihmisten hyvinvoinnin parantaminen. Toimitusjohtaja Ilari Pirttilä painottaa, että jokainen vastaus on tärkeä ja tarpeellinen.

Metsäalan työolot ovat muuttuneet viime vuosina teknologian kehittymisen ja toimintojen uudelleenjärjestelyjen myötä. Muutosten keskellä herää kysymys, miten ihmiset jaksavat.

− Kyselyssä työhyvinvointia käydään läpi arjen sujumisesta työmäärään ja työn rasituksesta vastaajan palautumiseen. Lomakkeen pituus on haluttu pitää kohtuullisena eli mukaan tulleet kysymykset on seulottu huolella, kuvailee tutkija Marja Kallioniemi Lukesta.

Kaikki kyselyn avulla kerätyt tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia. Tulokset julkaistaan niin, etteivät yksittäisen vastaajan tiedot paljastu. On tärkeää, että vastaukset omasta arjesta ja työstä ovat mahdollisimman totuudenmukaisia.

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Ihmisten hyvinvointi on osa kestävää kehitystä. Kyselyn toteuttaa Kantar TNS Oy.

Lisätietoja:

Päällikkö Esa Katajamäki, puh.  029 532 6791, esa.katajamaki@luke.fi
Tutkija Marja Kallioniemi, puh. 029 532 6207, marja.kallioniemi@luke.fi
Toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, Metsämiesten säätiö, puh. 050 598 9920, ilari.pirttila@@mmsaatio.fi

Työhyvinvointi puuhuoltoketjussa – Tilastotietojen keruu kyselyn avulla, TimberWB


iskasBanneri-140X250

Tilaa uutiskirje

Banneri_140x250px_kodinrakentajaninfo_2019._borders-1

Tilaa Lehti