Ympäristö & Yritys Tänään

Talosiirto_www-480x118

top-view-of-green-field-1595104

Välitä viljelijästä -projektin toimet parantaneet selvästi maatalousyrittäjien työkykyä ja psykososiaalista kuormitusta

Osana hallituksen maatalouden kriisipakettia Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela tukee maatalousyrittäjien jaksamista Välitä viljelijästä -projektilla. Projektin tavoitteena on edistää maatalousyrittäjien henkistä jaksamista ja ehkäistä uupumista. Projektin toimenpiteiden hyödyllisyydestä tehtiin lisensiaattitutkimus, jossa tarkasteltiin projektin vaikutuksia koettuun työkykyyn ja psykososiaaliseen kuormitukseen. Tutkimuksessa selvisi, että viljelijät kokivat toimenpiteiden parantaneen selvästi heidän työkykyään ja psykososiaalista kuormitusta. Työkykyä oli parantanut erityisesti projekti- ja hanketyöntekijöiden tekemä henkilökohtainen auttamistyö sekä ostopalvelusitoumuksilla hankittu terapia-apu.

Lue lisää »


flora-flowers-grass-nature-268261

Sektorikytkentä puhdistaa energiajärjestelmän ja tarjoaa sähköjärjestelmälle joustoa

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoite ohjaa voimakkaasti energia-alaa ja liikennettä uusiutumaan. Fingrid Current -päivässä puhutaan siitä, miten sektorikytkentä nivoo energiajärjestelmät yhteen hyödyntäen puhdasta ja edullista sähköä. Sektorikytkentä tuo toisaalta joustavuutta sähköjärjestelmään, jossa joustoa todella tarvitaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon lisääntyessä.

Lue lisää »


maataloustuotteiden-ja-elintarvikkeiden-ulkomaankauppa-2018

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppa yhä tuontivaltaista

Ensimmäinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppa -tilasto on ilmestynyt. Sen mukaan vuonna 2018 tuonnin arvo oli 5,3 miljardia euroa viennin jäädessä 1,5 miljardiin euroon. Viennin arvo suhteessa tuonnin arvoon on vaihdellut 30–40 prosentin välillä jääden viime vuonna 29 prosenttiin. Syynä tähän oli ennen kaikkea tuonnin arvon nousu.

Lue lisää »


iskasBanneri-140X250

Banneri_140x250px_kodinrakentajaninfo_2019._borders-1

Tilaa uutiskirje

Tilaa Lehti