Ympäristö & Yritys Tänään

Sektorikytkentä puhdistaa energiajärjestelmän ja tarjoaa sähköjärjestelmälle joustoa

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoite ohjaa voimakkaasti energia-alaa ja liikennettä uusiutumaan. Fingrid Current -päivässä puhutaan siitä, miten sektorikytkentä nivoo energiajärjestelmät yhteen hyödyntäen puhdasta ja edullista sähköä. Sektorikytkentä tuo toisaalta joustavuutta sähköjärjestelmään, jossa joustoa todella tarvitaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon lisääntyessä.

Suomen hiilidioksidipäästöistä noin 30 prosenttia on lähtöisien energian tuottamisesta. Tulevaisuuden hiilivapaat tuotantomuodot ovat ydin-, vesi-, tuuli- ja aurinkovoima. Niiden avulla sähköjärjestelmä pystytään puhdistamaan hiilivapaaksi. Koko energiajärjestelmässä on tapahtumassa valtava murros, kun päästötöntä ja edullista sähköä aletaan käyttää lämmityksen, kaasusektorin ja liikenteen puhdistamiseen hiilidioksidipäästöistä. Tämä sektorikytkennäksi kutsuttu kehitys tarjoaa alan toimijoille aivan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Sähköjärjestelmän näkökulmasta sektorikytkentä tarkoittaa sähkön kulutuksen kasvua sekä tarvetta investoida yhä enemmän puhtaaseen sähköntuotantoon ja sähköverkkoihin. Kehitys tuo lisää joustavuutta sähköjärjestelmään, jossa joustoa tarvitaan. Parhaimmillaan sektorikytkennän avulla on mahdollista lisätä sähkön pidempiaikaista varastointia ja ratkaista vaihtelevaan tuuli- ja aurinkovoimaan liittyvä sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainotuksen ongelma. Kun sähköjärjestelmään saadaan paljon edullisesti tuotettua sähköä, sillä voidaan ladata lämmitysvarastoja ja käyttää talteen otettua lämpöä myöhemmin.

Verouudistus tarvitaan välittömästi

Sektorikytkennässä sähköä käytetään ”raaka-aineena”. Nykyinen sähkön loppukäyttöön perustuva veromalli poistaa sähkön kilpailukyvyn energiajärjestelmän puhdistamisessa ja estää toivotun integraatiokehityksen.

”Suomen hallituksen hallitusohjelmassa on tunnistettu energiajärjestelmien kytkeytyminen toisiinsa. Ohjelmassa on myös luvattu toimia sähkön verotuksen alentamiseen silloin, kun sähköä käytetään lämpöjärjestelmän ”raaka-aineena”. On toivottavaa, että verouudistus tehdään mahdollisimman pikaisella aikataululla, jotta ala pääsee tosissaan viemään kehitystä eteenpäin. Aikaa ei ole hukattavana”, toteaa Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Fingrid luo mahdollisuuksia

Fingrid luo edellytyksiä yhteiskunnan sähköistymiselle ja energiajärjestelmien sektorikytkennälle kehittämällä sähkön kantaverkkoa. Yhtiön tavoitteena on investoida pohjoisen ja etelän välisiin siirtoyhteyksiin siten, että Suomi voi säilyä yhtenä sähkökaupan hinta-alueena.

Vahva kantaverkko mahdollistaa uusia investointeja sähköntuotantoon. Investointimahdollisuuksien lisäksi Fingrid luo toimijoille mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoille uudentyyppisillä joustavilla tavoilla. Fingridin näkemyksen mukaan markkinaehtoinen lähestymistapa mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kannustaa kipeästi tarvittaviin uusiin innovaatioihin.

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428


Banneri_140x250px_kodinrakentajaninfo_2019._borders-1

Tilaa Lehti

iskasBanneri-140X250

Tilaa uutiskirje