Ympäristö & Yritys Tänään

Data-analyysi paljastaa vuodot jätevesiverkostossa

Jätevesiverkostoon valuu ylimääräistä vettä esimerkiksi sateiden ja lumen sulamisen seurauksena. Ihannetapauksessa luonnonilmiöt eivät näkyisi jäteveden määrässä lainkaan, mutta käytännössä ongelmakohtien tarkka paikantaminen on kuitenkin haastavaa.

Uusi innovaatio mahdollistaa jätevesiverkoston tarkastelun ohjelmalla, joka kertoo mahdollisista vuodoista ja tukoksista automaattisesti. 

Uudenlaisen palvelun takana suomalainen kasvuyritys Neuroflux. Kaikki sai alkunsa HSY:n vuonna 2016 järjestämässä Älykäs vesi-innovaatiokilpailussa, jossa kokeiltiin uusia tapoja hyödyntää jätevesiverkostosta kerättyä dataa. Kokeilun lopputuloksena syntyi kiinnostava idea, jonka kehittämiseen kannusti myös HSY. 
Kehitystyöstä syntyi ohjelma, joka visualisoi jätevesiverkoston tilaa ja havaitsee poikkeustilanteita. Vuonna 2018 palvelua varten perustettiin Neuroflux Oy, ja ohjelma on sittemmin otettu käyttöön useassa suomalaisessa vesilaitoksessa. Seuraavaksi siitä päästään hyötymään Ruotsin Göteborgissa.

”Data-analyysin avulla on paljastunut kiinnostavia poikkeustilanteita,” kertoo Neurofluxin teknologiajohtaja Felix Lindholm. 

”Eräällä alueella jätevesiverkostoon oli luvattomasti liitetty rakennustyömaan sadevedet. Neurofluxin käyttöliittymässä tämä näkyi rajuna virtaaman kasvuna, josta osattiin päätellä, että jotain poikkeavaa on tekeillä. Graafin perusteella vesilaitoksen oli helppo huomata tilanne ja puuttua siihen ripeästi.”

Uraa uurtavassa ohjelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen sekä siihen, että kaikki ominaisuudet vastaavat alan todellisia tarpeita. Neurofluxin analyysit perustuvat vesilaitoksilla jo olemassa olevaan dataan, eikä sitä varten ole tarpeen asentaa uusia antureita tai ohjelmia. 

”Tavoitteenamme on tarjota palvelu, jonka avulla vesilaitokset voivat keskittyä ongelmien ratkaisemiseen niiden etsimisen sijaan”, selittää Lindholm. 

Neurofluxin ohjelmassa pumppaamoja tarkastellaan niiden toimintahistorian ja menneiden sääolojen perusteella muiden 
yksilöllisten tietojen lisäksi. Kokonaisuudesta luodaan malli, johon verrataan pumppaamon reaaliaikaista toimintaa. Vertailun perusteella ohjelma varoittaa mahdollisista tukoksista ja tarjoaa työkaluja verkoston vuotovesien tarkasteluun. Toimintavarmuuteen liittyvät ratkaisut ovat perinteisesti korostuneet puhtaan veden jakelussa yhteiskunnallisena välttämättömyytenä. Jätevesijärjestelmän ympäristövaikutuksiin on kuitenkin vähitellen havahduttu. Neurofluxin palvelun tarkoitus on helpottaa jätevesiverkoston pitkäjänteistä ja kustannustehokasta ylläpitoa, jolloin satunnaisten putkirikkojen merkitys vähitellen pienenee. 
Maan alla piilevä jätevesiverkosto on arvokas yhteinen järjestelmä, jonka huolellinen hallinnointi säästää niin luontoa, vettä kuin rahaakin. 

Karttakuva:  Interaktiivinen karttanäkymä visualisoi verkostomittaukset.

Pääkuvassa Neurofluxin teknologiajohtaja Felix Lindholm.


Tilaa Lehti

iskasBanneri-140X250

Tilaa uutiskirje

Banneri_140x250px_kodinrakentajaninfo_2019._borders-1