Ympäristö & Yritys Tänään

Tekoäly kertoo maanalaisen verkoston kunnosta

Rannikkoalueiden jätevedenpumppaamot ovat alttiita suurillekin määrille vuotovettä. Huonokuntoinen putkisto pistää verkoston ja puhdistamon koville, mutta vuotokohtia on vaikea löytää.

Data-analytiikan avulla jätevesiverkostoon valuva merivesi voidaan kuitenkin paikantaa, kuten myös monet muut verkoston häiriötilanteet. Maanalaisen verkoston kuntoa voi muutenkin kartoittaa tehokkaasti verkoston mittauksia analysoimalla.

“Hyvin hallinnoituna vesilaitoksen tieto-omaisuus mahdollistaa tiedolla johtamisen. Verkostoon kohdistuvat riskit voidaan ennakoida ja resurssit priorisoida sen mukaisesti. Samalla säästetään sekä luontoa että rahaa”, kuvailee Neurofluxin toimitusjohtaja Tuomas Koskinen.

“Koneoppimista hyödyntävän analyysin avulla aikaa vapautuu ongelmien ennakoivaan korjaamiseen niiden etsimisen sijaan. Tarve älykkäälle verkostonhallinnalle tulee vain kasvamaan ilmastonmuutoksen myötä.”
Verkoston mittauksia on monitoroitu jo pitkään, mutta niiden tulkinta on

perustunut työntekijän kokemukseen normaalista toiminnasta. Tekoälyä hyödyntävä data-analyysi paikantaa mittausten avulla verkoston poikkeamat, kuten vuotovedet, tukokset ja muut vikatilat. Pitkäaikaiset trendit tulevat esille, kun verkoston eri mittaukset saa yhteen näkymään kuukausien tai jopa vuosien ajalta. Tarkastelussa voi huomioida virtaaman, käyntiajat ja esimerkiksi sähkönkulutuksen. Älykäs analyysi ottaa vesilaitoksen mittausten lisäksi huomioon myös muita tekijöitä, kuten sääolosuhteet.

Digitaalisten työkalujen käyttöönotto on parhaimmillaan myös vaivatonta. Työläitä laite- tai mittariasennuksia ei välttämättä tarvita, sillä vesilaitoksilla on verkostossa jo omia mittareitaan.

“Nykyaikaiset työkalut mahdollistavat sen, että mittaukset ja analyysit ovat isomman joukon saatavilla. Tietoturvallisuutta unohtamatta,” Koskinen toteaa.

“Helposti saatavilla oleva informaatio tukee tietoon perustuvien ratkaisujen tekemistä koko organisaatiossa.”

Vesihuoltolaitoksilla tietoa käytetään tukosten ja vuotovesien paikantamisen lisäksi esimerkiksi huoltotoimenpiteiden ja saneeraustöiden suunnitteluun ja priorisointiin.
“Maanalaisen verkoston arvo Suomessa on miljardeja euroja. Verkosto ikääntyy ja saneerauspaineet kasvavat,” Koskinen pohtii.
“Myös ympäristö kiittää, kun poikkeamat löydetään nopeasti.” 

“Hyvin hallinnoituna vesilaitoksen tieto-omaisuus mahdollistaa tiedolla johtamisen. Verkostoon kohdistuvat riskit voidaan ennakoida ja resurssit priorisoida sen mukaisesti. Samalla säästetään sekä luontoa että rahaa”, kuvailee Neurofluxin toimitusjohtaja Tuomas Koskinen.

Lisätietoja:  Tuomas Koskinen, +358 45 249 8476


Banneri_140x250px_kodinrakentajaninfo_2019._borders-1

Tilaa Lehti

iskasBanneri-140X250

Tilaa uutiskirje