EU-komission päätöksellä iso vaikutus noin 700 suomalaisyritykseen – näillä keinoilla pidät yrityksesi ajan tasalla

Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen uudesta yritysten kestävyysraportoinnin standardista, joka astuu voimaan tilikaudesta 2023 alkaen. Muutos koskettaa Suomessa arviolta 700 yritystä.

Euroopan komission ehdotus yritysten kestävyysraportoinnista (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) on merkittävä muutos nykyiseen ei-taloudellisen tiedon raportoinnin direktiiviin (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) nähden. Se tulee koskettamaan Euroopan Unionissa arviolta 49 000 yritystä ja Suomessa arviolta 700 yritystä.

Muutos tulee koskettamaan pörssiyhtiöitä (pois lukien mikroyhtiöt) ja yhtiöitä, joilla kaksi kolmesta seuraavasta ehdosta täyttyy: vähintään 250 työntekijää, vähintään 40 M€ liikevaihto tai vähintään 20 M€ tase. Näiden yritysten tulee tilikaudesta 2023 alkaen raportoida uuden lakisääteisen yritysten kestävyysraportoinnin standardin mukaan.

”Valmistautuminen uuteen direktiiviin kannattaa aloittaa ajoissa. Standardin mukaan yritysten on raportoitava sekä yritykseen vaikuttavista kestävyysriskeistä että yrityksen vaikutus yhteiskuntaan ja ympäristöön.” kertoo Hanna Silvola, apulaisprofessori, Hanken.

Näillä kolmella keinolla pidät yrityksesi ajan tasalla

1. Tutustu EU:n kestävän rahoituksen ohjelmaan – varmista rahoitus tulevaisuudessakin

Kestävyysraportoinnin standardi (CSRD) on osa EU:n kestävän rahoituksen ohjelmaa. Ohjelma sisältää EU-taksonomian, eli kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän. Sen tarkoituksena on ohjata rahaa ympäristön kannalta kestäviin hankkeisiin. Yritysten kannalta vaikutus näkyy rahoituksen saatavuudessa ja hinnassa.

2. Kerää vaadittavat tiedot ajoissa

Tällä hetkellä vastuullisuusraportti sisältää yrityksen itsensä olennaiseksi katsomia tietoja ja kuvauksen konsernin liiketoimintamallista. Jatkossa yrityksen kestävyysraportissa on oltava standardin määrittävät tiedot. Yritysten on annettava tietoja strategiasta, tavoitteista, hallituksen ja johdon roolista, yritykseen ja sen arvoketjuun liittyvistä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista. Lisäksi yritysten tulee standardin mukaan raportoida ennakoivat ja takautuvat tiedot. Raportin tulee olla linjassa kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (SFDR) ja EU:n taksonomia -asetuksen kanssa.

3. Varmista kyvykkyys konekielisesti luettavaan raporttiin

Tietojen varmennus tulee olemaan pakollista nykyisen vapaaehtoisen varmennuksen sijaan. Lähtökohtaisesti yrityksen tilintarkastaja toimii jatkossa tiedon varmentajana. Enää ei riitä, että yrityksen nettisivuilta löytyy PDF-muotoinen kestävyysraportti. Raportoidut tiedot tulee julkaista integroituna yrityksen toimintakertomukseen digitaalisessa, konekielisesti luettavassa muodossa ja ne toimitetaan keskitettyyn eurooppalaiseen tiedotevarastoon.

”Hallitus ja johto määrittävät voittajat ja häviäjät. Häviäjiä ovat ne, jotka eivät pysty vastaamaan kestävyysvaateisiin ja joiden liiketoiminta sulaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä. Voittavat yritykset hyötyvät hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymisestä, saavat kilpailuetua kestävyydestä ja kasvattavat markkina-asemaansa.” pohtii Hanna Silvola.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Teräskolmio Oy- Ympäristä & Yritys Tänään

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.