Jätevesipuhdistamon uusin investointi kantaa hedelmää

Turun seudun puhdistamo Oy saavutti huikeat säästöt modernisoidessaan vanhat kuivausjärjestelmät uusiin ja tehokkaisiin dekantterilinkoihin. 

Useimmat jätevedenpuhdistamot ympäri maailmaa tavoittelevat mittavia säästöjä puhdistamon toimintakustannuksiin, ja jätevesilietteen kuivaus on tässä erittäin keskeisessä roolissa. 

Viime vuosikymmenten aikana dekantterilingot ovat osoittautuneet sopivimmiksi erotusjärjestelmiksi juuri tällaisessa kuivauksessa. Tämä ei ole yllätys, sillä dekantterilingot ovat kestäviä ja vaativat vain vähän huoltoa. Pitkä käyttöikä kuitenkin tarkoittaa, että monilla jätevedenpuhdistamoilla Euroopassa käytetään vuosikymmeniä käytössä olleita linkoja.

Jätevesilietteen kuivauksella kiinni kustannussäästöihin

Kunnalliseen jätevedenkäsittelyyn kuuluvan prosessiketjun loppupäässä syntyy valtavasti niin kutsuttua jätevesilietettä. Kuivatun lietteen kuljetus, kierrätys, hävitys tai poltto edellyttää, että lietteen kuiva-ainepitoisuus on mahdollisimman korkea.

Muita merkittäviä kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat polymeerien, veden ja energian taloudellinen käyttö sekä vähäinen kuluminen. Kun katsotaan kokonaisuutta, noin 75 prosenttia kustannuksista syntyy jätevesilietteen hävittämisestä, 15 prosenttia polymeerien kulutuksesta ja loput energiasta ja muista sivukustannuksista. Tästä voi päätellä, että tehokas lietteen käsittely tuo säästöjä kaikilla kolmella kustannusalueella.

Investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua. Jätevesiyhtymän puhdistamo sijaitsee Kakolanmäellä. Puhdistamolla käsitellään Turun seudun teollisuuden ja lähes 300 000 asukkaan jätevedet. Jätevedenpuhdistamo on rakennettu kaupungin alle vuosia sitten, ja sisäpuolelta se muistuttaa melkein omaa pientä kaupunkiaan.

Vielä muutamia vuosia sitten jätevesilietteen kuivausprosessi hoidettiin kokonaisuudessaan puhdistamossa kahdella vanhemmalla dekantterilingolla. Koska erotustulos oli heikko, yhtiö päätti lähestyä jäteveden käsittelyä ennakoivasti: 

– Uusien kuivausjärjestelmien hankinnasta tuli kuuma puheenaihe, kun uusimme lietteenkäsittelysopimuksemme vuonna 2018. Päätimme käynnistää koko EU:n kattavan tarjouskilpailun vaihtaaksemme vanhat koneemme moderneihin dekanttereihin ja saavuttaaksemme siten parhaat mahdolliset kuivaustulokset. Flottweg oli yksi tarjoajista, kertoo Turun seudun puhdistamo Oy:n prosessi-insinöörinä toimiva Jouko Tuomi. 

Tarkan harkinnan tehtyään yhtiö päätti ostaa kaksi Flottwegin dekantterilinkoa. Käyttöä on nyt takana noin viisi vuotta, ja Tuomi muistelee päätöstä hyvillä mielin.

Flottwegin kehittämä Xelletor-järjestelmä on täysin uusi kehitysaskel jätevedenpuhdistamoissa tapahtuvassa lietteen linkokuivauksessa. Järjestelmän salaisuutena on isomman tilavuuden mahdollistava runkorakenne.

– Näiden vuosien aikana olemme säästäneet lietekustannuksissa 150 000 euroa vuodessa, koska lietteen kuiva-aineksen osuus on kasvanut noin 5 prosenttia. Samalla polymeerikustannuksissa on säästetty noin 15 000 euroa ja energiakustannuksissa noin 3 000 euroa vuodessa.

Saatujen säästöjen ansiosta jätevedenpuhdistamon käyttäjät ovat onnistuneet tienaamaan koneen hankintakustannukset takaisin jo yhdessä vuodessa.

Erinomainen suorituskyky

Myös toisessa kaupungissa päätettiin investoida uuteen kuivauslaitokseen. Seinäjoen jätevedenpuhdistamo on suunniteltu 100 000 asukkaan jätevesien käsittelyyn, ja se toimii tällä hetkellä 90 prosentin kapasiteetilla. 

Jätevedenpuhdistamolla käsitellään kuitenkin myös teollisuuden jätevesiä. Esimerkiksi lähistön meijerillä syntyy hieman tavallista rasvaisempaa jätevettä. Puhdistamolla on takanaan 20 vuoden kokemus dekantterilingon käytöstä. Yhtiö on ollut tyytyväinen vain vähän huoltoa vaativaan ja hyvät tulokset takaavaan tekniikkaan, joten se päätti jälleen valita dekantterilingon.

– Keskustelimme asiasta tarkkaan ympäri Suomea toimivien kollegojemme kanssa, ja päätimme hankkia Flottwegin Xelletor -dekantterilingon. Konetta oli testattu Suomessa hyvin tuloksin, joten päätös oli helppo, kertoo Seinäjoen jätevedenpuhdistamoa johtava Juha Korpi.

 Jo muutaman kuukauden käytön jälkeen kuva alkoi selkiytyä. Jätevedenpuhdistamo pystyy nykyisellään vähentämään lietteenkäsittelykustannuksiaan noin 25 prosentilla. 

– Olemme todella tyytyväisiä Flottwegin dekantterilinkoon. Käyttöönotto sujui mutkattomasti, ja linko toimitettiin aikataulussa. Erinomaisen suorituskyvyn ansiosta investointi maksoi itsensä takaisin noin kahdessa vuodessa.

Kuivauksen tärkeimpänä tavoitteena on vähentää jätevesilietteen määrää mahdollisimman paljon. Jätevedenpuhdistamot ympäri maailmaa voivatkin päästä huomattaviin säästöihin juuri tällä osa-alueella. 

Huipputason erotustekniikan käyttäminen jätevesilietteen kuivauksessa on osoittautunut kannattavaksi päätökseksi. Turusta ja Seinäjoelta saadut tulokset ovat tästä hyvä esimerkki. Säästöt ovat niin merkittäviä, että vertailu kannattaa.

Huipputason tekniikkaa

  • Flottwegin Xelletor -sarjan kuivaus- ja puhdistusteho on alan huipputasoa. 
  • Sarja tarjoaa myös energia- ja polymeerisäästöjä.
  • Tehokkaan linkotekniikan ytimessä ovat dekantterin roottori ja sen ruuvi, jotka suunniteltiin uudelleen alusta alkaen.

TEKSTI ORIPLAN  KUVAT ORIPLAN JA SHUTTERSTOCK

Ympäristö & Yritys Tänään- Tilaa uusi lehti Diginä

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Viikottainen kooste alan tärkeistä uutisista sähköpostiisi

Tulevat tapahtumat

 

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.