Julkilausuma: Ravinnehävikin minimointi vuoteen 2030 mennessä

julkilausuma_ravinnekierto_logo_hr (1)

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Suomen Kiertovoima ry, ProAgria Keskusten Liitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Baltic Sea Action Group, Viherympäristöliitto ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry ovat laatineet yhdessä julkilausuman.

Ravinnekierto2030-julkilausumassa esitetään yhteinen visio ravinnehävikin minimoinnista vuoteen 2030 mennessä ja määritellään tavoitteet sekä ehdotetaan toimenpiteitä sen saavuttamiseksi. Ravinteita päätyy Suomessa edelleen merkittäviä määriä käyttökelvottomaan muotoon tai päästöinä ympäristöön. Keskeinen keino vähentää ravinnehävikkiä on ravinteiden kierrätys. Lukuisista ympäristöhyödyistä ja tuotannollisista eduista huolimatta kierrätysravinteiden läpimurtoa ei ole vielä tapahtunut.

Ravinteet keskittyvät yhä alueellisesti, eivätkä kierrä tehokkaasti. Samalla puutteellisesti hallittu ravinteiden käsittely ja käyttö aiheuttavat päästöjä veteen ja ilmaan. Suuressa määrin käytetään mineraalipohjaisia lannoitteita, joiden tuotanto nojaa uusiutumattomiin luonnonvaroihin ja fossiilisiin polttoaineisiin, ja joiden hinnoissa on nousupainetta globaalisti.

Julkilausuma esittää visioiksi, että ravinnehävikin minimointi vähentää päästöjä sekä luo ansaintamahdollisuuksia. Ravinnehävikin minimointi toteutetaan kuluttajien, kuntien ja yritysten yhteistyönä. Pyrkimyksenä on laittaa biojätteet, lietteet sekä maatalouden ja teollisuuden sivuvirrat turvalliseen, tehokkaaseen ja hallittuun kiertoon.

Samalla edistetään ravinne- ja energiaomavaraisuutta, kohentaa tuottavuutta sekä parantaa maaperän kasvukuntoa ja biodiversiteettiä.

Allekirjoittajat sitoutuvat omalta osaltaan vähentämään ravinnehävikkiä ja edistämään ravinteiden kierrätystä Suomessa. Päättäjiltä ja viranomaisilta odotetaan puolestaan sekä lyhyen aikavälin välittömiä toimenpiteitä että pitkän aikavälin konkreettisia toimenpiteitä ja sitoutumista ravinnehävikin minimointiin ja ravinnekierrätykseen kannustamiseen laajasti ja alueellisesti kohdennetusti.

www.ravinnekierto2030.fi

Baltic Sea Action Group, projektipäällikkö Nicholas Wardi, nicholas.wardi@bsag.fi, 050 367 5616, www.bsag.fi

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, ympäristöjohtaja Liisa Pietola, liisa.pietola@mtk.fi,
050 438 4014, www.mtk.fi

ProAgria Keskusten Liitto, projektipäällikkö Karoliina Aalto, karoliina.aalto@proagria.fi, 044 420 9011,
www.proagria.fi

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä, anna.virolainen-hynna@
biokierto.fi, 0400 987 805, www.biokierto.fi

Suomen Kiertovoima ry, toimitusjohtaja Riku Eksymä, riku.eksyma@kivo.fi, 040 838 6643, www.kivo.fi

Suomen luonnonsuojeluliitto, suojeluasiantuntija Anna Ikonen, anna.ikonen@sll.fi, 044 491 4269,
www.sll.fi

Viherympäristöliitto ry, toiminnanjohtaja Taavi Forssell, taavi.forssell@vyl.fi, 040 197 1273, www.vyl.fi

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, toimitusjohtaja Otto Lehtipuu, otto.lehtipuu@ytpliitto.fi, 040 862 2014, www.ytpliitto.fi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Ympäristö & Yritys Tänään- Tilaa uusi lehti Diginä

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Viikottainen kooste alan tärkeistä uutisista sähköpostiisi

Tulevat tapahtumat

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.