Koitajoella, Pohjois-Karjalassa ennallistamistoimiin saatu merkittävä tuki

Jokivahdit ennallistavat Haravasuota Koitajoella syksyllä 2023. Kuva: Mika Honkalinna / OSK Lumimuutos

 

Koitajoki on erämainen joki Ilomantsin ja Lieksan alueella Pohjois-Karjalassa. Vuonna 2022 siellä käynnistyi laaja Osuuskunta Lumimuutoksen koordinoima ennallistamiskokonaisuus. Vuoteen 2024 mennessä on ennallistettu ja suojeltu hiukan alle 1000 hehtaaria soita. Nyt ohjelma on saanut 3,5 miljoonan euron lisärahoituksen. Lisäennallistusta toteutetaan yhteistyössä Metsätalous Oy:n ja Tornator Oyj – alueen isoimpien maanomistajien – kanssa. Ennallistusten yhteisvaikutus nousee tuhansiin hehtaareihin. Toimien kohteena on myös merkittävä 450 hehtaarin Valkeasuo Hattuvaarassa, metsähanhien koti.

Osuuskunta Lumimuutos käynnisti laajan Koitajoen valuma-alueen ennallistuksen vuonna 2022. Noin 1,5 miljoonan euron suuruinen tuki saatiin brittiläisestä Endangered Landscapes and Seascapes (ELSP) -ohjelmasta. Lumimuutos ennallistaa elinympäristöjä koko maassa ja on voittoa tavoittelematon järjestö. Koitajoen valuma-alue on ollut ennallistamisen kärkialueena jo aiemmin, kun Metsähallitus Luontopalvelut on ennallistanut sekä valtion että yksityisten suojelualueilla Ilomantsissa merkittäviä kokonaisuuksia.

ELSP ja muut rahoittajat ovat nyt hyväksyneet kokonaisuudessan 3,5 miljoonan euron kokonaisrahoituksen Koitajoen alueella tehtäviin toimiin vuoteen 2027 saakka. Myös esimerkiksi Saksan luonnonsuojeluliiton NABU:n ilmastorahasto osarahoittaa ennallistamista. Jo nyt on saatu n. 1000 hehtaaria elinympäristöjä ennallistuksen ja suojelun piiriin, mukaan lukien virtavesiä, soita sekä ekologisia käytäviä.

Uuden rahoituksen tavoitteena on saada kokonaisuudessaan 2500 hehtaaria soita ennallistettua. Mukana on kansallisesti merkittävä Valkeasuo, 450 hehtaaria. Tämän lisäksi Koitajoen ja Koitereen alueella tullaan toteuttamaan laajoja virtavesikunnostuksia sekä nousuesteiden poistoja, mikä tukee erittäin uhanalaisten taimen-, harjus- ja planktonsiikakantojen selviämistä.

 

Jokivahdit ennallistavat Haravasuota Koitajoella syksyllä 2023. Kuva: Mika Honkalinna / OSK Lumimuutos

 

Osana uutta ponnistusta Lumimuutos ja Metsähallitus Metsätalous Oy ovat sopineet yhteistoiminnasta. Yhteisillä päätöksillä pyritään löytämään ja toteuttamaan tärkeitä, pääasiassa soihin keskittyviä ennallistamiskokonaisuuksia valtion mailla. Sopimus laajentaa ennallistamistoimien vaikuttavuutta koko 6500 neliökilometrin suuruisella valuma-alueella. Toimet ovat positiivinen ja kannustava yhteistoiminnan muoto. Metsähallitus Luontopalveluiden kanssa ennallistetaan Patvinsuon kansallispuistossa Suomujokea ja poistetaan nousueste.

Tornator Oyj on myös merkittävä maanomistaja alueella. Lumimuutos on jo nyt ennallistanut metsäyhtiön mailla kansallisesti merkittäviä kokonaisuuksia, kuten Rahesuo, Kaitoinsuo ja Haravasuo. Vuoteen 2027 mennessä tullaan toteuttamaan uusia kohteita myös Tornatorin kanssa. Hanke tukee omalta osaltaan myös erittäin uhanalaisen järvilohen kutualueiden, poikaselinympäristöjen ja veden laadun parannustoimia.

Koitajoki-hanke osana Lumimuutoksen Elpyvä maisema -ohjelmaa (www.maisema.org) poikkeaa monesta muusta ennallistamistoimesta maassamme siten, että mukana ovat myös kyläläiset, kalastajat, maanomistajat ja muut sidosryhmät. Koitajoelle on perustettu maan ensimmäinen ”jokivahti-ryhmä”, joka kerää perinnetiedon ja kansalaishavaintojen voimin lisätietoja esimerkiksi vedenlaadusta, riekko- ja muista lintukannoista sekä esittää kohteita ennallistettaviksi. Taideresidenssi tuo kansainvälisiä ja kotimaan taiteilijoita Koitajoelle.

 

Myös kyläkulttuuria, rakennusperintöä ja perinnekalastusta tuetaan – hankkeessa on muun muassa tehty uusi jokinuotta, jolla puhdistetaan planktonsiian kutualueita sekä tuetaan Suomen ainoan säästyneen runonlaulajan pirtin, Mekrijärven Sissolan rakennusperinnön ylläpitämistä.

 

Lisätietoja:
Dosentti Tero Mustonen, hankkeen vastuullinen vetäjä
OSK Lumimuutos
0407372424, tero@lumi.fi

Ympäristö & Yritys Tänään- Tilaa uusi lehti Diginä

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Viikottainen kooste alan tärkeistä uutisista sähköpostiisi

Tulevat tapahtumat

 

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.