Maitoketjun hiilineutraaliutta voidaan edistää – biokaasuinvestointien kannattamattomuus hidastaa hiilineutraaliustavoitteiden toteutumista

Lannan biokaasutus on nähty tärkeäksi keinoksi pienentää suomalaisen maidontuotannon hiilijalanjälkeä. Maitoketjun hiilineutraaliuutta voidaan edistää ottamalla biokaasu käyttöön maitotiloilla sekä kompensoimalla turvepeltojen päästöjä biokaasun avulla. Korkeat investointikustannukset ja biokaasun kysynnän epävarmuus osoittautuivat isoksi haasteeksi Suomen kansallisen biokaasuohjelman toimenpiteistä huolimatta.

Luonnonvarakeskus (Luke) tarkasteli Suomen tapaustutkimuksessa, miten maitoketjussa voidaan edistää agroekologista siirtymää ravinnekierron tehostamisen ja biokaasutuotannon avulla. Tarkastelualueena oli Nivala Pohjois-Pohjanmaalla. Onnistuessaan biokaasulaitoshanke voi tehostaa ravinteiden kiertoa, vähentää tuotannolle lannanvarastoinnista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja korvata fossiilisia tuontipolttoaineita.

Biojalostamoinvestoinnin kannattavuus on monen asian summa. Yksi keskeisistä tutkimuksessa tunnistetuista ongelmista on biokaasun kysynnän epävarmuus ja sen vaikutus kaasun hintaan. Kannattavuuden lisäystä on haettu biokaasun käytöstä liikennepolttoaineena. Kilpailevien käyttövoimaratkaisujen, kuten biodieselin ja vedyn, sekä akkuteknologian nopean kehityksen ja poliittisen tuen vuoksi biokaasun kilpailukykyä ja kysyntää on vaikea ennustaa

Biokaasu käyttöön maitotiloilla 

Tulevaisuudessa maidontuotannon hiilineutraalius voi nousta vielä useammin julkiseen keskusteluun, kun maidon juominen Suomessa yleisesti ottaen on vähentymässä ja kaura- ja muiden kasviperäisten juomien osuus samalla kasvaa. Tällöin kotimaisen kysynnän lasku saattaa korvautua maidon viennillä Kiinaan. Suomalaisen maidon Kiinan-viennin osuus on jo lisääntynyt niin paljon, että se osittain korvaa Venäjän romahtanutta vientiä.

”Maitoketju voisi välttää hiilijalanjäljestä aiheutuvaa imagoriskiä ottamalla valtion jo merkittävässä määrin tukeman biokaasun käyttöön laajamittaisemmin maatiloilla sähkön ja lämmön tuotannossa sekä maatalouskoneiden ja logistiikkaketjun käyttövoimana. Tällainen investointi tuonee korotuspainetta maidon hintaan, mutta proaktiivinen ote takaisi biokaasulle vakaan menekin, saattaisi suojella kotimaista maidon kysyntää ja edistäisi siirtymää hiilineutraaliin maatalouteen”, Janne Helin Lukesta pohtii.

Turvepelloille politiikkatoimien pilotointeja

Turvepellot ovat nousseet viime vuosina keskeiseen rooliin maatalouden päästövähennyskohteena, eikä uusien peltojen raivausta ole enää katsottu tavoiteltavana asiana.

”Myös uusia politiikkakeinoja voisi pilotoida biokaasutuotannon edistämiseksi. Voisiko turvepellon raivaamisen tai kynnön hiilijalanjäljen kompensoida biokaasun tuotannolla?  Biokaasuinvestointien pohtiminen olisi monesti luontevaa muun laajennusinvestoinnin yhteydessä”, Janne Helin jatkaa.

Tutkimus oli osa Euroopan laajuisen UNISECO-konsortion selvitystä. UNISECO-projektin agroekologiset tapaustutkimukset kattoivat laajan joukon erilaisia viljelyvalintoja (suorakylvöä, kasvipeitteisyyden ylläpitoa, kerääjäkasveja, useamman kasvin viljelykiertoja) sekä laajemmin ruoantuotannon arvoketjuun liittyviä muutoksia, kuten artesaanijuustot pienten tilojen kannattavuuden parantajana (Liettua), lihakarjatuotannon korvaamisen kaurajuoman tuotannolla (Ruotsi) tai Chiantin alueen viininviljelijöiden bioalue-brändäyksen. Agroekologisella tuotannolla tarkoitetaan ympäristöä vähemmän kuormittavaa, usein luontaisten elinympäristöjen toiminnasta inspiraation saanutta maataloutta, joka sisältää, mutta ei rajoitu luomutuotantoon.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Janne Helin, janne.helin@luke.fi, +358295326119

Johtava tutkija Pasi Rikkonen, pasi.rikkonen@luke.fi, +358295326480

Erikoistutkija Janne Artell, janne.artell@luke.fi, +358295326063

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Ympäristö & Yritys Tänään- Tilaa uusi lehti Diginä

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Viikottainen kooste alan tärkeistä uutisista sähköpostiisi

Tulevat tapahtumat

Teräskolmio Oy- Ympäristä & Yritys Tänään

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.