Metsä Group ottaa käyttöön uuden hinnoittelumenetelmän harvennuksilla

Uudessa menetelmässä harvennuksessa poistetusta puista maksetaan niiden järeyteen perustuva runkohinta. Menetelmä on kehitetty, jotta puun jalostusarvo pystytään optimoimaan kaikissa lopputuotemarkkinatilanteissa.

Järeysrunkohinta tarkoittaa, että harvennettavat puut ostetaan kokonaisina runkoina ja metsäomistajan saama hinta määräytyy poistettavien puiden keskijäreyden mukaan. Se, miten rungot katkotaan kuiduiksi ja tukeiksi, ei vaikuta metsänomistajan saamaan puukauppatuloon.

Koska puun voi katkoa sopiviksi kappaleiksi tarpeen ja markkinatilanteen mukaan, on järeysrunkohinta myös kilpailukykyinen perinteiseen tukki-kuitu-hinnoitteluun verrattuna.

”Metsäasiantuntijamme arvioi nykyaikaisella mittaustyökalulla puuston järeyden ja puuston laadun. Näiden tietojen perusteella määrittelemme leimikolle puulajeittain runkohinnan”, Metsä Groupin puukaupan ja metsäpalveluiden johtaja Juha Jumppanen kertoo.

Metsänomistaja saa metsäasiantuntijalta arvion siitä, mikä on kaadettujen kuusirunkojen ja mäntyrunkojen keskijäreys ja kummallekin puulajille maksettava runkohinta kuutiometrille.

”Metsänomistaja saa puukaupan yhteydessä myös taulukon, josta hän näkee, miten kuutiohinta muuttuu, jos järeys muuttuu arvioidusta”, Jumppanen sanoo.

Puunkorjuun jälkeen saadaan tarkka hakkuukoneen mittaama tulos poistettujen puiden keskijäreydestä. Jos keskijäreys on korkeampi kuin metsäasiantuntijan arvioima keskijäreys, puusta maksettava hinta nousee ja päinvastaisessa tilanteessa hinta laskee.

”Yleisin harvennustapa on se, että poistetaan huonolaatuisia ja heikosti kasvavia puita, jotta parhaille puille tulee tilaa järeytyä kunnon tukkipuiksi.  Jos hakkuussa poistetaan järeämpiä puita, nostaa se myös hintaa”, Jumppanen kertoo.

Tähän asti Metsä Group on ostanut kiinteällä runkohinnalla uudistusleimikoita. Niissä poistettavien puiden järeyden arviointi on helpompaa kuin harvennuksilla. Uudistushakkuussa puunkorjuu ei myöskään vaikuta millään lailla poistuman keskijäreyteen, koska kaikki rungot säästöpuita ja arvokkaita luontokohteita lukuun ottamatta kaadetaan.

”Haluamme lisätä runkohinnoittelun käyttöä ja vapauttaa katkontaa, jotta pystymme optimoimaan rungon jalostusarvon kaikissa lopputuotemarkkinatilanteissa”, Jumppanen sanoo.

”Järeysrunkohinnoittelua pilotoitiin syksyllä 2020, ja siitä saatiin metsänomistajilta erittäin hyvää palautetta. Jokainen mukana oli valmis myymään seuraavankin harvennusleimikkonsa uudella hinnoittelumenetelmällä.”

Järeysrunkohinta otetaan käyttöön kesäkuussa Metsä Groupin Lohjan, Oulun, Jyväskylän ja Joensuun hankintapiireillä. Se laajenee koko maahan vuoden loppuun mennessä.

Kuvia median käyttöön täällä

Lisätietoja:
Juha Jumppanen, johtaja, puukauppa ja metsäpalvelut, Metsä Group, p. 050 384 4808
Krista Kimmo, viestintäpäällikkö, Metsä Group, p. 050 526 4911

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
 
www.metsaforest.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Ympäristö & Yritys Tänään- Tilaa uusi lehti Diginä

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Viikottainen kooste alan tärkeistä uutisista sähköpostiisi

Tulevat tapahtumat

Teräskolmio Oy- Ympäristä & Yritys Tänään

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.