Metsäbioenergiaa voitaisiin hyödyntää vieläkin enemmän – tämä kattava tietopaketti hyödyttää alan toimijoita

Energiantuotannon painopistettä koetetaan globaalisti viedä yhä enemmän ja enemmän kohti uusiutuvia energialähteitä. Suomessa uusiutuvan energian käyttö nousi prosentin vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna, ja sillä katettiin 38 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta.

Puupolttoaineiden käyttö jatkoi kasvuaan ja niiden käyttö nousi vuonna 2019 ennätykselliselle tasolle. Metsäbioenergialla on suuri rooli suomalaisessa energiantuotannossa, mutta alan toimijat tarvitsevat uutta tietoa ja työvälineitä työnsä tueksi. Pian päättyvän Baltic ForBio -hankkeen tuotokset tuovat konkreettista apua alan toimijoille.

Bioenergiaa tuotetaan noin 20 miljoonalla kuutiometrillä kiinteitä puupolttoaineita

Vuonna 2019 lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin kiinteitä puupolttoaineita hieman yli 20 miljoonaa kiintokuutiometriä vuodessa (kuva). Metsähakkeen osuus tästä oli 7,5 milj. m³ (37 %). Metsähakkeesta 90 % koostuu pienpuusta, ja hakkuutähteistä, loppuosan ollessa kantoja ja lahoa runkopuuta. Hakkuutähteiden osuus on kasvanut viime vuosina.

Metsähakkeen käyttö energiantuotannossa on kohonnut melko tasaisesti viidenneksellä vuoden 2010 tasosta. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa metsähakkeesta kului 62 % (4,7 milj.m³) vuonna 2019 ja pelkässä lämmöntuotannossa 38 % (2,8 milj. m³). Viimeisen kymmenen vuoden aikana metsähakkeen käyttö lämmöntuotannossa on kohonnut. 

Puuperäisten polttoaineiden ja etenkin metsähakkeen käyttöä on edistetty Suomessa yhtäjaksoisesti 90-luvun puolivälistä lähtien. Tutkimus- ja kehitystoiminnan ohella on mm. tuettu investointeja uuteen teknologiaan ja pienpuun korjuulle nuorista metsistä energiapuuksi on maksettu kestävän metsätalouden KEMERA-tukea.

Kannattavuus ja raaka-aineen saatavuus ovat avainkysymyksiä

Alalla toimivat yrittäjät tarvitsevat tutkimukseen perustuvaa tietoa teknologisista, taloudellisista ja ympäristöön liittyvistä tekijöistä, jotka vaikuttavat liiketoiminnan kannattavuuteen. Korjuuyrittäjän näkökulmasta kriittisimpiä asioita metsäenergian toimitusketjussa ovat pienpuun korjuu, valtion tukipolitiikka pitkällä tähtäimellä ja ympäristövaatimukset.

Pitkävaikutteisiin energialaitosinvestointeihin tarvitaan tietoa metsäenergiaraaka-aineen saatavuudesta, jonka hankinnassa markkina-alueen muodostaa koko Itämeren alue. Kotimaiset kone- ja laitevalmistajat tarvitsevat tietoa markkinoiden koosta ja erityispiirteistä Itämeren alueen eri osissa.   

Baltic ForBio -hanke tuo hyötyjä kaikille ketjun osille metsästä voimalaitoksiin

Hankkeen tulokset ja tuotokset ovat suunniteltu hyödyttämään toimijoita Itämeren maissa. Hankemaat ovat projektin aikana voineet vertailla metsäenergian hyödyntämistä naapurimaissa ja oppia toisiltaan parhaita käytäntöjä ja ennakkoedellytyksiä sektorin positiiviselle kehitykselle. Tutustu esimerkiksi alla oleviin tuotoksiimme!

  • Yleiskäsikirja kustannustehokkaista puunkorjuumenetelmistä, mukaanlukien maakohtaiset katsaukset metsäenergiatoimialasta (englanniksi)

Kustannustehokkaan ja kestävän puunkorjuun 200-sivuinen, kuudella kielellä julkaistu käsikirja antaa kattavan käsityksen sektorista. Yhdessä muiden projektin tuotteiden kuten koulutusmateriaalien metsäbiomassan saatavuusarvioiden kanssa se luo perustaa sektorin kehittämiselle ja siihen sitoutumiselle pitkällä aikavälillä. Puunkorjuun käsikirjan painettua versiota eri kielillä voi tilata sähköpostitse osoitteesta sari.karvinen@luke.fi.

Linkki käsikirjaan

  • Forest Energy Atlas  – avoin, internetpohjainen karttatyökalu energiapuun hankintapotentiaalin arviointiin alueittain 

Forest Energy Atlaksesta löytyy tietoa pienpuun, latvusmassan ja kantojen hankintamahdollisuuksista Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa pitkän aikavälin suunnittelun tueksi. Palvelu tarjoaa päätöstukea esimerkiksi laitosinvestointeihin. 

Linkki Forest Energy Atlakseen

Näiden ohella osoitteesta www.slu.se/balticforbio/ löytyy muutakin hyödyllistä – tutustu esimerkiksi

– katsaukseen toimialaa koskevista selvityksistä ja tutkimuksista hankemaissa viimeisen kymmenen vuoden ajalta

– paikallisiin energiapuun korjuukohdekuvauksiin

– videoihin ja koulutusaineistoihin

Katso lisäksi:

– Baltic ForBio – Kustannustehokasta ja kestävää energiapuunkorjuuta https://www.youtube.com/watch?v=b5O6dmSZEcQ  

– Metsäkohteet ennen ja jälkeen korjuutoimenpiteiden https://www.youtube.com/watch?v=fnlzlodYNBQ

Baltic ForBio-hanketta rahoittaa EU:n Interreg Baltic Sea Region -rahoitusohjelma.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Ympäristö & Yritys Tänään- Tilaa uusi lehti Diginä

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Viikottainen kooste alan tärkeistä uutisista sähköpostiisi

Tulevat tapahtumat

Teräskolmio Oy- Ympäristä & Yritys Tänään

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.