Metsähallitus haluaa turvata Ylä-Lapin herkän luonnon sekä paikallisten asukkaiden kelkkailun – Keinoina vapaaehtoiset rajoitukset, reittisuositukset sekä osallistava selvitys

 Kuva: Jani Seppänen / Vastavalo

 

Metsähallitus julkaisee tulevalle kelkkailukaudelle Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa oleville valtion maille rauhoitusaluekartat, joilla luvanvaraista motorisoitua liikkumista tulisi kevättalvella välttää. Tarkoitus on turvata luonnonvaraisten lajien lisääntyminen sekä porojen vasominen. Metsähallitus tekee myös reittisuosituksia, jotta paikalliset asukkaat voivat yhä kelkkailla lupaehtojen mukaisissa, luonnon hyödyntämiseen liittyvissä harrastuksissaan. Syksyllä Metsähallitus aloittaa osallistavan selvityksen moottorikelkkailusta em. kolmen pohjoisen kunnissa. Selvityksen tarkoituksena on etsiä yhdessä ratkaisuja moottorikelkkailun aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. 

Metsähallitus myöntää Ylä-Lapin kolmen pohjoisimman kunnan paikkakuntalaisille laajoja maastoliikennelupia valtion maille. Käytäntö on perustunut voimassa olevaa maastoliikennelakia säädettäessä annettuun eduskunnan tahtotilaan. Eduskunta halusi mahdollistaa paikallisille asukkaille pitkäaikaisten moottorikelkkailulupien saamisen luonnon hyödyntämiseen liittyvään perinteiseen toimintaan, kuten kalastukseen. Edellytyksenä oli kuitenkin, että luvista ei koidu haittaa tai vahinkoa luonnolle, luontaiselinkeinoille tai muulle ympäristölle. Maastoliikennelaki astui voimaan vuonna 1995, ja sen jälkeen moottorikelkkailu on kasvanut, ja kelkkailun luonne on muuttunut.

–  Metsähallitus ei voi tällä hetkellä varmistua siitä, etteikö haittaa luonnolle tai luontaiselinkeinoille syntyisi, etenkin kun lupaehtojen noudattamisen valvonta on haasteellista valvontaresurssien vähyyden vuoksi. Metsähallituksen tahtotila ei kuitenkaan ole poistaa paikkakuntalaisten pitkäaikaisia alueellisia lupia, jotka mahdollistavat perinteisen luonnon hyödyntämisen, sanoo yhteyspäällikkö Jyrki Tolonen Metsähallituksen Luontopalveluista.

 

Vapaaehtoisia rauhoitusalueita ja reittisuosituksia

Metsähallitus aikoo julkaista tulevalle kelkkailukaudelle Enontekiön, Inarin ja Utsjoen valtion maiden luonnolle ja luontaiselinkeinoille erityisen herkkien alueiden rauhoituskartat, joilla luvanvaraista motorisoitua liikkumista tulisi kevättalvella mahdollisuuksien mukaan välttää.

Rauhoituskartoilla pyritään lisäämään paikallisten moottorikelkkailijoiden tietoisuutta alueen luontoarvoista ja mahdollistaa pesintä- ja vasomisrauha. Metsähallitus toivoo, että paikkakuntalaiset ottavat rauhoitusalueet huomioon. Ulkopaikkakuntalaisille Metsähallituksen erikseen myönnettävissä maastoliikenneluvissa herkät alueet on huomioitu lupaharkinnassa. Samoin luvanvarainen luontomatkailu on keskitetty muille alueille.

 

Yhteistyössä selvitys moottorikelkkailun haittojen vähentämiseksi

Alkusyksystä Metsähallitus käynnistää kahden vuoden selvityksen kolmen pohjoisimman kunnan paikkakuntalaisten kelkkailuluvista. Selvityksen tarkoituksena on etsiä ratkaisua moottorikelkkailun aiheuttamien haittojen vähentämiseksi, ilman että lupaehtojen mukaiseen tarpeelliseen, luonnon hyödyntämiseen liittyvään kelkkailuun tarvitsee muuten puuttua.

 Selvityksen aikana tullaan osallistamaan laajasti kuntia, Saamelaiskäräjiä, paliskuntia, matkailuelinkeinon harjoittajia sekä paikallisia kelkkakerhoja.

 

Lisätietoja: yhteyspäällikkö Jyrki Tolonen, Metsähallitus Luontopalvelut, p. 0400 388 609, sähköposti: etunimi.sukunimi@metsa.fi

Ympäristö & Yritys Tänään- Tilaa uusi lehti Diginä

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Viikottainen kooste alan tärkeistä uutisista sähköpostiisi

Tulevat tapahtumat

 

 

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.