Poikkeusvuosi 2020 supisti biotaloutta

Vuonna 2020 biotalouden osuus Suomen kansantalouden arvonlisäyksestä oli 12 prosenttia ja työllisten määrästä 11 prosenttia. Arvonlisäyksen volyymi väheni neljä prosenttia edellisvuodesta ja työllisten määrä kaksi prosenttia. Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koronapandemian takia, ja tämä näkyi erityisesti biotalouden palveluissa, joiden kasvu taantui viime vuonna. Tämä käy ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) biotalouden katsauksesta.

Biotalouden arvonlisäys oli 24,2 miljardia euroa ja tuotos 68,3 miljardia euroa. Biotalouden tuotoksen volyymi laski neljä prosenttia. Kansantalouden kokonaistuotoksesta biotalous kattoi 16 prosenttia. Biotalouden osuus kansantalouden kokonaistuotoksesta ja arvonlisäyksestä on pysynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes muuttumattomana.

Metsäsektori suurin biotalouden toimiala

Metsäsektori on edelleen biotalouden merkittävin toimiala, vaikka sen osuus koko biotalouden arvonlisäyksestä väheni kaksi prosenttiyksikköä. Metsäsektorin osuus biotalouden arvonlisäyksestä oli 32 prosenttia eli 7,7 miljardia euroa. Koko metsäsektorin arvonlisäyksen volyymi laski edelliseen vuoteen verrattuna neljä prosenttia. Metsäsektorin toimialoista ainoastaan puutuoteteollisuuden arvonlisäyksen volyymi kasvoi.

Biotalouden palveluissa romahdus

Koronapandemian vaikutukset näkyvät selvästi biotalouden palveluissa.

– Aikaisempina vuosina biotalouden palveluissa on nähty selvää kasvua, mutta viime vuonna arvonlisäyksen volyymi pieneni jopa 24 prosenttia, kertoo Tiina Sauvula-Seppälä Lukesta.

Elintarvikesektorilla tasaista, puurakentamisessa laskua

Elintarvikesektori on puurakentamisen ohella biotalouden suurimpia toimialoja, molempien osuus biotalouden arvonlisäyksestä oli noin 19 prosenttia. Elintarvikesektorin arvonlisäyksen volyymi pysyi ennallaan, mutta puurakentamisen laski neljä prosenttia. Elintarvikesektorilla ainoastaan maatalouden arvonlisäyksen volyymi kasvoi. Maataloudessa lisäys oli viisi prosenttia.

Työllisten määrän väheneminen kosketti biotaloudessa erityisesti palveluita

Biotalouden toimialat työllistivät viime vuonna 294 400 henkilöä, eli yhtätoista prosenttia Suomen työllisistä. Biotalouden kuten koko kansantaloudenkin työllisten määrä väheni kaksi prosenttia edellisvuodesta.

Maatalous oli edelleen biotalouden suurin työllistäjä 63 600 henkilöllä, vaikka työllisten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 700 henkilöllä. Viime vuoteen verrattuna työllisten määrä kasvoi muun muassa lääke- ja kemianteollisuudessa, uusiutuvan energian tuotannossa sekö veden puhdistuksessa ja jakelussa. Näille aloille työllistyi yhteensä 18 400 henkeä.

Biotalouden palveluiden työllisten määrä on aiemmin kasvanut koko kymmenen vuoden seurantajakson ajan. Sen sijaan vuonna 2020 työllisten määrä väheni edellisvuodesta 13 prosenttia. Myös metsäsektorilla työllisten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna kolmella prosentilla.

Keskeiset termit

  • Tuotos perushintaan koostuu kalenterivuoden aikana valmistetuista tuotteista. Tuotos eritellään kolmeen tyyppiin: markkinatuotos, tuotos omaan loppukäyttöön ja muu markkinaton tuotos. Biotalouslaskelmissa ei arvioida markkinatonta tuotosta.
  • Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvien yksiköiden synnyttämää kokonaisarvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut).
  • Työllisiksi luetaan kansantalouden tilinpidossa kaikki ne palkansaajat ja itsenäiset yrittäjät, jotka osallistuvat kansantalouden tuotantotoimintaan. Tilastoinnin kattavuus on laajempi kuin työvoimatutkimuksessa, sillä tilinpidon työllisissä ei ole määritelty työllisten ikärajoja ja muun muassa varusmiehet/-naiset lasketaan kuuluviksi työllisiin.
  • Tuotoksen ja arvonlisäyksen volyymi tarkoittaa tietoa, jossa hintojen muutosten vaikutus on poistettu.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Ympäristö & Yritys Tänään- Tilaa uusi lehti Diginä

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Viikottainen kooste alan tärkeistä uutisista sähköpostiisi

Tulevat tapahtumat

Teräskolmio Oy- Ympäristä & Yritys Tänään

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.