Puukauppa oli edellisvuotta vilkkaampaa alkuvuonna

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-maaliskuussa puuta yksityismetsistä 7,5 miljoonaa kuutiota, mikä on 29 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Metsäalan digitaaliset palvelut ovat osaltaan mahdollistaneet puukauppojen sujumisen myös pandemian aikana.

Tammi-maaliskuussa kuitupuun ostomäärä oli 3,7 miljoonaa kuutiota, eli 14 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä oli 3,4 miljoonaa kuutiota, mikä on 48 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Raakapuukustannukset nousivat

Havutukkien kantohinnat olivat maaliskuussa kahdeksan prosenttia korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Koivutukin ja kuitupuiden kantohinnat olivat 4–5 prosenttia korkeammat kuin vuosi sitten.

Kustannusten nousu heikentää koko metsäteollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Puuraaka-aineen kansainvälisesti kova kustannustaso uhkaa erityisesti sahatavaratuotantoa, jolla raaka-ainekustannusten osuus on kaksi kolmasosaa.

Maaliskuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 59 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 32 ja 63 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 63 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 36 ja 66 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 45 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 22 ja 49 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 18–20 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 9 ja 24 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Puulle on hyvä kysyntä – digitaaliset palvelut avainasemassa

Kaikenlaiselle puulle on nyt kysyntää. Puukaupan häiriötön ja vakaa toiminta on edellytyksenä sille, että tehtaat voivat toimia ilman keskeytyksiä. Sähköiset palvelut ovat mahdollistaneet turvallisen puukaupan teon koronapandemian aikana.

Metsäsektorin yhdessä rakentama digitaalinen ja kaikille avoin puumarkkinapaikka Kuutio on lisännyt puukaupan toimivuutta. Kuution käyttö parantaa tasapuolista kilpailua puumarkkinoilla sekä korjuupalvelun läpinäkyvyyttä. Palvelun kattava ja aktiivinen käyttö myös tehostaa organisaatioiden toimintaa. Reilusta kilpailusta ja toiminnan tehostumisesta hyötyvät kaikki metsäalan toimijat, myös metsänomistajat.

– On ollut ilo havaita, että Kuutio on houkutellut uusia metsänomistajia puukaupan pariin. On selvää, että tuleva metsänomistajasukupolvi käyttää mieluiten digitaalisia palveluita, joihin on totuttu kaikissa muissakin arjen askareissa, sanoo metsäjohtaja Karoliina Niemi.

Lisätietoja:

Karoliina Niemi, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 050 567 9093
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 040 729 3678

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 140 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työmarkkinapoliittisena edunvalvojana.

Internet: www.metsateollisuus.fi
Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

________________________________________________________________________

Internet: www.forestindustries.fi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Ympäristö & Yritys Tänään- Tilaa uusi lehti Diginä

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Viikottainen kooste alan tärkeistä uutisista sähköpostiisi

Tulevat tapahtumat

Teräskolmio Oy- Ympäristä & Yritys Tänään

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.