Rakennuksien purkutyöt, jätteenvastaanotto ja kierrätys sekä maansiirtotyöt ammattitaidolla

OSH-Kone Oy on vankan ammattitaidon omaava perheyritys Tuusulasta. Ossi Hyvönen aloitti koneurakoinnin Nurmeksessa 70-luvun lopulla ja yrittäjätoiminnan hän aloitti 1984. Läpi 90-luvun lamavuosien kokien kovat kolhut, mutta sieltä noustiin. Vuonna 2000 perustettiin Senkku Oy ja toiminta siirrettiin Etelä-Suomeen. Lajittelu, purku ja maansiirtotyöt oli pääasiallinen tuomenkuva, mutta myös ravintolatoiminta näytteli isoa osaa liikekumppanin ja avopuolison Senja Ronkaisen toimesta.

2013 päätettiin erottaa koneyritys ravintolatoiminnasta ja perustettiin OSH-kone Oy. Nimi OSH muodostuu yhtiön omistus suhteista, Ossi, Senja, Hyvönen. Senja vastasi omien töittensä ohella konttoritöistä, laskutuksista ja laskujenmaksusta aina vuoteen 2021, jolloin toiminta laajeni, ja hän siirtyi täysin oman yrityksensä leipiin.
Heti OSH-kone Oy:n alkuvaiheessa, toimintaan tuli mukaan poikamme Kari Ronkainen, joka aloitti kuorma-auton kuljettajana ja on myös opetellut purkutyöt ja koneen käytön, Kari toimii nyt myös nokkana työmailla ja laskee urakoita.

Toinen poikamme siirtyi ravintolapuolelta, 2020 vuoden alusta OSH-kone Oy:n palvelukseen. Tarmo toimii purkutyömailla kaivinkoneen perämiehenä sekä hoitaa muita käsimiehen tehtäviä. Toimialueemme on pääasiassa Uusimaa, mutta teemme purku- ja maansiirtotöitä, myös ympäri Suomea.

Laskemme urakkatarjouksen halutessasi niin että, teemme sen kokonaispurkuna, puramme vanhan rakennuksen ja teemme uudelle rakennukselle pohjan, tiet, pihat ja salaojat, sekä myös lakisääteiset haitta-ainekartoitukset ja haitta-ainetyöt tulevat meidän yhteistyökumppaniemme kautta.

Tilaajan tulee hakea purkuluvat kunnan rakennusvalvontavirastolta, selvittää siinä miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi, autamme tarvittaessa selvityksen teossa.

Purkulupahakemus tulee jättää mahdollisimman nopeasti purkupäätöksen jälkeen, koska käsittely vie kuukausia, jopa vuosia, ja ennen purkuluvan lainvoimaan astumista, purkutöitä ei voida aloittaa. Tämä  rakennusvalvontavirastojen hitaus on vaikeuttanut ja hidastanut meidänkin töitämme.

Ennen lupahakemusta tulee tehdä haitta-ainekartoitus kaikista ennen 1994 valmistuneista rakennuksista. Yhteiskumppanimme haitta-ainekartoituksessa on toiminut Ramo Pro Oy, jolta löytyy pitkäaikainen ammattitaito ja alan kokemus.

Mahdolliset haitta-ainetyöt ovat luvanvaraisia ja ne suorittaa siihen erikoistuneet henkilöt, olemme tässä tehneet yhteistyöt Piikki ja Pora Rautiainen Oy:n kanssa.

Työmaa-alue aidataan, näin estetään asiaton kulku vaaratilanteita välttääksemme. Melu- ja pölyhaitat pyrimme pitämään mahdollisimman matalana ja niistä tiedotetaan lähiasukkaille. Pölyntorjuntaan käytämme kastelujärjestelmiä, meillä on käytössä oma säiliöauto.

Ennen purkutynö aloittamista tulee laatia purkusuunnitelma, jossa kartoitetaan kaikki vaaratekijät. Tämän jälkeen voimme aloittaa purkutyöt.

Purkutyöt aloitetaan irtaimiston tyhjennyksellä ja sisäpurkuna, jossa suurimman työn tekevät käsimiehet, purkaen ja kantaen pois kaiken irtaimiston, keittiökalusteet, ovet, väliseinät, lattiamatot yms. Kaikki käyttökelpoinen tavara, myydään tai annetaan sitä tarvitsevalle. Suuremmissa kohteissa voimme käyttää myös koneapua sisäpurkutöissä.

Kun rakennuksesta on poistettu kaikki irtaintavara sekä kaikki haitta-aineet, voimme aloittaa varsinaiset purkutyöt. Purku suoritetaan ylhäältä alaspäin, ensin kattorakenteet ja viimeisenä puretaan kivijalka ja perustukset – kaikki purkujätteet lajitellaan eri lavoille ja kuljetaan asianmukaisiin paikkoihin. Lopuksi tasaamme alueen ja siivoamme purkutyömaan.

Olemme purkaneet myös paljon julkisia rakennuksia, päiväkoteja, kouluja, erilaisia halli- ja toimistorakennuksia. Lisäksi olemme suorittaneet kerrostalojen kokonaispurkuja sekä muita massiivipurkuja.

Myös saneerauspurkutyöt kuuluvat toimialaamme. Saneerauspurkamisessa puretaan vain korjausrakentamisen vaatimia rakennusosia esimerkiksi putkia, pintamateriaaleja, väliseiniä ja muita rakennuksen korjaamisen tai muuttamisen kannalta tarpeellisia rakenteita.

Maanrakennustöistä löytyy myös vankka ammattitaito – meiltä luonnistuvat pihojen parannustyöt ja salaojien uusimiset. OSH-Kone Oy hoitaa myös yksityishenkilöiden, eri kokoisten omakotitalojen, latojen ja mökkien purkutyöt sekä maansiirtotyöt.

Hoidamme myös maa-ainesten ajot työmaalle ja sieltä pois eli teemme vanhan rakennuksen poiston, uudet pohjat, pihat, tiet, salaojat avaimet käteen periaatteella.

Purkupuolelta ja maansiirtopuolelta Ossi Hyvöseltä löytyy yli 40 vuoden vankka kokemus. Hän on toiminut ja pystyy toimimaan erilaisilla työmailla myös vastaavana työnjohtajana, hän on itsenäisesti vastannut rakennusten kokonaispuruista ja kaikista maansiirtotöistä. Vaikka koulutukseen on jäänyt vähän aukkoja, koska työ on vienyt mukanaan, ammattitaito on hankittu työnkautta. Tarvittaessa käytämme vierasta työvoimaa työnjohtotehtävissä.

OSH-Kone Oy on laajentunut niin että aloitettiin yhdellä koneella ja kuorma-autolla, tällä hetkellä koneita löytyy seitsemän ja pari kuorma-autoa ja rekka, jolla saamme ajettua purkujätteet asianmukaiseen sijoituspaikkaan. Myös henkilökuntaa olemme joutuneet palkkaamaan vuosien varrella lisää, käytämme myös vuokratyövoimaa tarvittaessa.

Kierrätyspuisto

Jätteen lajittelu ja kierrätys on iso ja tärkeä osa purkutyötä, niinpä meidänkin piti keskittyä purkujätteen lajitteluun ja uudelleen kierrätykseen. 2021 ostimme tontin Riihimäen Paroninmäeltä ja perustimme sinne purkujätteen vastaanottopisteen. Kohteessa on toiminut jätteen vastaanotto ja lajittelupiste pienimuotoisesti jo ennen meitä. Meidän on tarkoitus laajentaa jätteen vastaanottoa niin että se vastaa toimintaamme ja saamme myös omat purkujätteet käsiteltyä siellä asianmukaisesti.

Riihimäellä Pajakatu 4:ssä otamme vastaan rakennus- ja purkuyrityksiltä sekä yksityisiltä; betonia, energiajaetta, rakennusjätettä, erilaista puujätettä, sekalaista purkupuuta, puhdasta puuta, luonnonpuuta, risuja ja kantoja.
Kyllästettyä puuta, maaleja tai muita ongelmajätteitä emme ota vastaan.

Emme vastaanota mitään eloperäistä jätettä kuten ruuantähteitä, näin vältymme ikäviltä jyrsijöiltä.  OSH-kierrätyspuisto ei ole kaatopaikka, vaan purkujätteiden vastaanotto- ja käsittelylaitos, jossa on tarkoitus saada tavara mahdollisimman tarkkaan uusiokäyttöön.

Puujätteiden käsittely kierrätyspuistossa

OSH-kierrätyspuistossa jätteet lajitellaan. Rakennusjätteistä erotellaan käyttökelpoinen jäte, puut, raudat, muovit ja muu energiaksi käyvä jae, jotka pyritään uusiokäyttämään 100 %.

Betoni pulveroidaan ja siitä erotellaan raudat, jonka jälkeen betoni murskataan MARA-asetuksen mukaiseen kokoon 0–90mm, näin se voidaan uusiokäyttää esimerkiksi pihojen ja teiden pohjiin.

Purkubetonin uusiokäyttö vähentää merkittävästi neitseellisen kallion louhintaa ja soraharjujen kaivantoa ja samalla purkumateriaaleille löytyy kiertotalouden kannalta paremmat ja hallitut uusiokäyttö kohteet.

Puut murskaamme hakkeeksi, hakkeet ajetaan rekoilla energialaitokselle, jossa ne muutetaan energiaksi. Näin vanha rakennus pääsee hyötykäyttöön, eikä ole rumentamassa pihapiiriä.

Toimintaamme ohjaa vahvasti ekologisuus, hyödynnämme materiaaleja uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen, kierrätyspuistossa on tarkoitus myydä tai lahjoittaa purkukohteista tullut ns. käyttökelpoinen tavara.
Kierrätyspuiston vastaavana aloitti helmikuussa 2022 Kari Karppanen, jolla on pitkä ammattitaito jätteen käsittelystä ja kierrätyksestä. Kierrätyspuisto työllistää Karin lisäksi 13 kone- ja autokuskia ja toimisto/vastaanotossa toimii toinen yrittäjä. Lisäksi on satunnaisia käsimiehiä seulonnan avustuksessa.

Betonin ja puun murskaukseen ja rakennusjätteen seulontaan, käytämme toistaiseksi vuokrakalustoa.
Reccu-vaakaohjelma hoitaa saapuvien ja lähtevien kuormien punnituksen. Punnitus voidaan hoitaa toimistosta tai kuljettajalle lähetetyn linkin kautta, näin jätteen vastaanotto on mahdollista myös muulloinkin kuin varsinaisena toimiston aukioloaikana.

Siirtoasiakirjat ja punnitustodistukset tulevat sähköisessä muodossa asiakkaan haluamaan sähköpostiosoitteeseen (kuljettajalle, tilaajalle ja vastaanottajalle). Kameravalvonta hoitaa vartiointia. Pyrimme siihen, että toimisto on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–16, jolloin kuskit voivat käydä juomassa kupin kahvia. Muina aikoina olemme tavattavissa puhelimitse.

Toimintaohjeet
■ Avaa yritysasiakkaan tili jätteen toimitusta varten sähköpostitse: senja.ronkainen@kierratyspuisto.com tai soita 050 574 8256
■ Ilmoita yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, verkkolaskuosoite, nimesi, puhelinnumero, sähköposti, johon voimme lähettää siirtoasiakirjat (laskun)
Lisäksi ilmoita kuskin tiedot:
■ Auton rekisterinumero ja puhelinnumero, mitä tavaraa kuljetatte ja arvio määristä.
Näillä tiedoilla saamme avattua punnituskoodin, josta tulee linkki kuljettajan puhelimeen ja tavaran toimitus onnistuu, myös silloin kun emme ole paikalla. Odota aina kuittausviestiä ennen tavaran toimitusta, pyrimme kuittaamaan saman vuorokauden aikana (ma–pe 8–16).

LISÄJUTTU

JÄTTEEN LAJITTELUOHJEET

1. RAKENNUSJÄTE
Rakennusjäte koostuu hyödyntämis- ja kierrätyskelpoisesta rakennusjätteestä sekä hyödyntämiskelvottomasta rakennusjätteestä.
Hyödyntämiskelpoinen jäte on uudisrakentamisessa syntyvää jätemateriaalia:
• Puu, erilaiset muovit (EI PVC), paperi, pahvi/kartonki, muu pakkausmateriaali, metalli.
Hyödyntämiskelvoton jäte koostuu purku- ja korjausrakentamisesta syntyvästä jätteestä:
• Betoni, klinkkeri ja muut kiviainekset, kipsi, eristevillat, PVC-muovit ja -putket, lasi, erikoisvahvistetut pressut ja säkit, patjat, alumiinipintaiset eristepaperit ja -levyt, saniteettikalusteet.
Rakennusjäte EI SAA sisältää asbestia, vaarallisia jätteitä, sähkö- ja elektroniikkalaitteita eli SER-romua, eikä kemiallisesti kyllästettyä puuta.

2. BETONIJÄTE
Puhdas betonijäte voi koostua seuraavista materiaaleista:
• Betoni, tiilet, harkot, laastin kappaleet (pienet määrät).
• Puhdas betonijäte saa sisältää betoniteräksiä. Puhdas betonijäte saa sisältää tiiltä tai harkkoja max. 10 % kuorman painosta.
Epäpuhdas betonijäte saa sisältää:
• Pieniä määriä posliinikalusteita, eristevilloja, styroxia, bitumi, mineriitti- tai kivilevyä, laastisäkkejä, kivi- ja tiilijätettä.
EI SAA sisältää epäpuhtauksia (esim. öljyä) tai muuta rakennusjätettä, asbestia, raskasmetalleja, PCB:tä tai muita vaarallisia jätteitä.
Kuivumattomasta betonista on ilmoitettava erikseen.

3. PUUJÄTE
Puhdas puujäte eli kemiallisesti käsittelemätön puu esim.; puulaatikot, trukkilavat, käsittelemätön puu- ja sahatavara, kuitulevyt (ei pinnoitettu), lämpökäsitelty puu sekä viilu. Saa sisältää pieniä määriä nauloja, ruuveja ja saranoita yms. metalleja.
Sekalainen puujäte (purkupuu) esim. maalattut puulevyt, vaneri, kaluste- ja lastulevyt, liimaa sisältävät kuitulevyt (HDF), HDF ja OSB-levyt, puu- tai MDF-listat. Sekalainen puujäte saa sisältää pieniä määriä heloja, nauloja, hakasia yms. metalleja.
Purkupuujäte:
Rakennusten purku- ja saneerauskohteista tulevaa vanhaa puujätettä.
Purkujäte ei saa sisältää hiiltynyttä puuta, se luokitellaan rakennusjätteeksi, siitä on ilmoitettava erikseen.
Purkupuujäte saa sisältää pieniä määriä eristepaperia, pahvia, sekä puupurua ja -lastua. Lisäksi se saa sisältää pieniä määriä heloja, nauloja, hakasia yms. metalleja.

4. LUONNONPUUJÄTE
Oksat ja puhdaspuut, ei saa sisältää maa-aineksia.
Kannot ja juuristot tulee eritellä luonnonpuujätteestä, saa sisältää maa-aineksia.

5. ENERGIAJÄTE
Sellaisenaan energiatuotantoon kelpaava jäte. Energiajakeeksi käy kaikki muovituotteet paitsi PVC-muovit (kovat muovit esim viemäriputket).
Energiajakeeksi käy myös lämpökäsitelty puu (ei kyllästetty), styrox, pakkausmuovit, puutarhamuovit, rakennusmuovit, kevytpressut, verkot, uretaanilevyt.
Pahveja, paperia, vaatteita, tekstiilejä sallitaan pieni määrä energiajätteeksi.
Energiajätekuormassa EI saa olla pitkää tavaraa, joka kääriytyy koneisiin ja laitteisiin, esim. teollisuusviirat, isot pressut, pitkät pakkausnauhat, niistä on ilmoitettava erikseen.

6. MUU JÄTE:
• Kattohuovat voivat sisältää pieniä määriä nauloja ja muita materiaaleja.
• Villat (lasi- ja kivivilla) saa sisältää vähän puuta ja nauloja.
• Kipsilevyt ja kipsiharkot voi sisältää vähän eritysmateriaaleja ja puuta.

EMME OTA VASTAAN ONGELMAJÄTTEITÄ
Maalit, liimat, lakat, pesuaineet, öljyt, painepakkaukset (esim. uretaanipakkaukset) loisteputket, akut, kyllästetty puu, asbesti.

OSH-KIERRÄTYSPUISTO OY
PURKUJÄTTEILLE UUSI ELÄMÄ
Pajakatu 4, 11130 Riihimäki
Toimisto avoinna MA–PE klo 8–16 kahvitarjoilu
Soita meille: 020 155 1122
kierratyspuisto@gmail.com
Tutustu yritykseen lisää www.https://oshkone.com/kierrätyspuisto
https://www.facebook.com/OSH-Kierr%C3%A4tyspuisto-100323062194873

OSH-KONE OY
VANHAT RAKENNUKSET POIS
JA PIHAT KUNTOON
Onko sinulla rakennus, josta haluat päästä eroon? Piha, joka kaipaa kunnostusta?
PYYDÄ URAKKATARJOUS!
Koneet töihin myös tuntihinnoin oshkone@gmail.com
Ossi 050 525 4178
www.https://oshkone.com

Ympäristö & Yritys Tänään- Tilaa uusi lehti Diginä

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Viikottainen kooste alan tärkeistä uutisista sähköpostiisi

Tulevat tapahtumat

 

 

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.