Toimivaa työnopastusta maa- ja puutarhatiloilla

Puutarhatiloilla käytetään paljon palkkatyövoimaa. TTS Työtehoseuran ja Puutarhaliiton kyselyn mukaan työvoiman perehdyttäminen ja työnopastus sekä muu päivittäisjohtaminen hallitaan puutarhatiloilla keskimäärin paremmin kuin muissa maatalousyrityksissä. Yrittäjien hyvinä pitämiä johtamiskäytäntöjä ovat johtaminen omalla esimerkillä sekä säännöllinen ja avoin keskustelu, kuuntelu ja palaute molemmin puolin.

TTS Työtehoseuran ja Puutarhaliiton erillishankkeiden yhteistyönä toteutetussa kyselyssä selvitettiin maa- ja puutarhatiloilla työskentelevän palkkatyövoiman määrään ja laatuun liittyviä seikkoja sekä yrittäjien osaamista, käytäntöjä ja kokemuksia työvoiman rekrytoinnissa ja johtamisessa.

Suomalaiset edelleen työvoiman selkäranka 

Enemmistöllä vastanneista on vähintään 20 vuoden kokemus palkkatyövoimasta. Työvoiman määrä ja kansallisuudet vaihtelevat tuotantosuuntien ja samaa tuotantosuuntaa edustavien eri tilojen välillä. Yleisimmät kansallisuudet työvoimassa ovat laskevassa yleisyysjärjestyksessä suomalaiset, ukrainalaiset, virolaiset ja venäläiset. Merkille pantavaa on suomalaisten työntekijöiden yleisyys yleensä ja erityisesti nykyisen koronakriisin aikana.

Noin puolella vastanneista tiloista on alle 10 työntekijää. Nämä tilat ovat suhteellisesti yleisimmin eläintiloja. Vähintään 20 työntekijän tilat ovat lähes kaikki puutarhatiloja. Työvoimasta runsas viidennes on vakituisia ja loput ovat kausityövoimaa. Työvoiman kanssa käytetyimmät kielet ovat suomi, englanti, venäjä ja ruotsi. Englantia käytetään erityisesti kausityövoiman kanssa.

Tuttuja kausityöntekijöitä on helppo palkata 

Useilla tiloilla palkataan vuosi toisensa perään samoja – tyypillisesti ulkomaisia – kausityöntekijöitä, jotka myös suosittelevat omia tuttaviaan työnantajalleen korvaamaan luontaista työvoiman vaihtuvuutta. Vanhat työntekijät tuntevat tilan, sen omistajat ja työn sekä ”perehdyttävät” tuttaviaan jo ennen Suomeen matkustamista. Yrittäjät pitävät tätä sujuvana käytäntönä. Tämä voi osittain selittää sitä, että noin puolet tiloista ei käytä perinteisiä työpaikkailmoituksia, joita muut tilat julkaisevat TE-palveluiden sivustolla, omissa sähköisissä kanavissa tai eri rekrytointisivustoilla.

Ulkomaisista työnvälityspalveluista saadut kokemukset ovat sen sijaan usein huonoja. Selkeintä olisi, että tiloilla ei käytettäisi näitä palveluita, joita koskee laki työnvälityksen maksukiellosta (henkilöasiakkaalta ei saa periä maksua työnvälityspalveluista). Kannattaa myös muistaa, että maaseutuelinkeinojen työehtosopimus edellyttää nykyisin kirjallisen työsopimuksen tekemistä kaikkien palkattavien kanssa. Työsopimukseen kannattaa kirjata ”puolin ja toisin joustava” peruste kausitöiden määräaikaisuudelle.

Lisää huomiota työyhteisön hyvinvointiin 

Tuotantoprosessien ja tuotteiden sekä työntekijöiden henkilökohtaisen hygienian ja koronaturvallisuuden varmistaminen toteutuu tiloilla melko hyvin. Lähes kaikilla tiloilla on kuitenkin parannettavaa työntekijöiden motivaatiota ja hyvinvointia edistävissä seikoissa. Eniten haasteita esiintyy työyhteisön sisäisessä tiedonkulussa, kanssakäymisessä ja ohjeiden noudattamisessa.   ,

Palkkatyövoiman perehdyttämiseen ja työnopastukseen sekä muuhun päivittäisjohtamiseen, kuten tiedottamiseen, liittyvät lukuisat seikat ovat kyselyn mukaan parhaiten hallinnassa puutarhatiloilla. Erityisesti osalla kasvi- ja eläintiloja on puutteita esimerkiksi palaverikäytännöissä, muussa tiedonkulussa tai kirjallisissa työohjeissa. Yrittäjä lopulta vastaa näistä lakisääteisistä seikoista myös tilanteissa, joissa näitä tehtäviä on delegoitu työnjohtajille.

Johtaminen omalla esimerkillä sekä säännöllinen ja avoin keskustelu, kuuntelu ja palaute molemmin puolin todetaan hyviksi johtamiskäytännöiksi myös kulttuurieroista johtuvien haasteiden ratkaisemisessa. Parhaimmillaan työntekijöitä kiitellään sitoutuneiksi ja motivoituneiksi ja työyhteisön ilmapiiriä pidetään hyvänä, tasa-arvoisena ja keskustelevana. Tähän tilanteeseen kannattaa kaikkien pyrkiä.

Ytimekkäille ohjeille on kysyntää 

Yrittäjät toivovat, että palkkatyövoiman rekrytointiin ja johtamiseen liittyvää materiaalia kootaan sähköisenä, ytimekkäänä ja ajantasaisena mieluiten yhteen paikkaan. Materiaalia toivotaan käännettävän ja täydennettävän kyselyssä todettujen tarpeiden mukaisesti. TTS jatkaa vuoden 2021 aikana teemaan liittyvän tiedon keruuta maa- ja puutarhatilojen yrittäjille ja työntekijöille tehtävillä kyselyillä ja haastatteluilla.

Työvoimasta tuottavuutta maa- ja puutarhatalouteen -hanke (Työvoima) 
Toteuttaja: TTS Työtehoseura
Tavoite: Edistää maa- ja puutarhatilojen usein monikulttuuristen työyhteisöjen toimivuutta parantamalla edellytyksiä hyvään vuorovaikutukseen ja työvoiman johtamiseen
Hankesivut: https://www.tts.fi/tutkimus_ja_kehitys/hankkeet/maatalous/tyovoima  
Toteutusaika: 11/2020–12/2022
Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö

Teksti ja lisätiedot: Janne Karttunen, erikoistutkija, TTS Työtehoseura

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Ympäristö & Yritys Tänään- Tilaa uusi lehti Diginä

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Viikottainen kooste alan tärkeistä uutisista sähköpostiisi

Tulevat tapahtumat

Teräskolmio Oy- Ympäristä & Yritys Tänään

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.