Vauhtia biokaasun tuotantoon Pohjois-Savossa

Kuvituskuva

Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimassa uudessa hankkeessa edistetään hajautettua biokaasun tuotantoa ja ravinteiden kierrätystä Pohjois-Savossa. Alueen biokaasuinvestointeja vauhditetaan ratkaisemalla tuotannon pullonkauloja. 

Biokaasun tuotanto edistää fossiilitaloudesta irtautumista ja vahvistaa alueellista energiantuotantoa. ”Hankkeessa selvitetään hajautetun biokaasutuotannon toimintamallia, ja mallitiloille ja biokaasulaitosverkostolle laaditaan toteutussuunnitelma. Kokoamme hankkeessa työkalupakin laitosinvestointia suunnitteleville maatiloille”, Luken eritysasiantuntija Pasi Laajala kertoo.

Biokaasutuotanto tuo uutta liiketoimintaa maaseutuvaltaisille alueille. ”Selvitämme hankkeessa myös toiminnan kannattavuutta ja sen logistiikkamahdollisuuksia ja -haasteita. Tavoitteena on parantaa maatalouden toimintaedellytyksiä”, jatkaa Laajala.

Biokaasutuotannon edistäminen on tärkeää turvealan murroksessa, sillä se kytkeytyy turvetta korvaavien kasvualusta- ja kuivikemateriaalien tuotantoon. Biokaasulaitoksen mädäte on raakalantaa parempaa lannoitetta, ja vähentää siten ostolannoitteiden tarvetta. Ravinteiden kierrätys parantaa ruokaturvaa.

Biokaasutuotannon yleistymistä hidastavat mittavat investoinnit. Hankkeessa luodaan toimijaverkostoja, joiden avulla kustannuksia voidaan alentaa ja kannattavuutta parantaa. Uudet tekniikat ja pilotoinnit puolestaan tehostavat itse prosessia.

Liiketoiminnan mahdollisuuksien ja haasteiden lisäksi hankkeessa tutkitaan biokaasulaitoksen mädätteen separointitekniikoita ja tuotteistamista sekä pyrolyysinesteen käyttöä mädätteen jatkokäsittelyssä. Biokaasuprosessiin kokeillaan lisätä myös uusia syötteitä, kuten vesistöjen biomassoja.

Hankkeessa seurataan biokaasulaitosten päästöjä. Osana biokaasuntuotannon kestävyyttä selvitetään maatalouden biomassojen jäljitettävyys. Arviointeihin sisällytetään tulevaisuuden energiaratkaisujen, kuten vetytalouden, liitynnät biokaasuntuotantoon.

Kohti biokaasutuotannon käyttöönottoa Pohjois-Savossa III -hankkeen päätoteuttaja on Luke ja osatoteuttajat Itä-Suomen yliopisto (UEF) ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoituksen EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) Pohjois-Savon liiton kautta, ja hankkeen kokonaisbudjetti on lähes kaksi miljoonaa euroa.

Luke hankkii investointirahoituksella Maaningan biokaasulaitokselle sekoitus-, murskaus-, syöttö- ja varastointilaitteistoa sekä vedyn syöttö- ja mittauslaitteistoa. UEF investoi lasertomografia-laitteistoon.

Lisätietoja:  

Erityisasiantuntija Pasi Laajala, Luonnonvarakeskus
+358 29 532 6296, pasi.laajala@luke.fi

Professori Aku Seppänen, Itä-Suomen yliopisto
+358 40 740 5624, aku.seppanen@uef.fi

TKI-asiantuntija Anu Tiikkainen, Savonia-ammattikorkeakoulu
+358 44 785 5638, anu.tiikkainen@savonia.fi

Ympäristö & Yritys Tänään- Tilaa uusi lehti Diginä

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Viikottainen kooste alan tärkeistä uutisista sähköpostiisi

Tulevat tapahtumat

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.