Yritykset ja maatilat ottivat irtioton öljystä Kalajoella ─ energiatehokkuustoimet suunnannäyttäjänä koko maalle

Kalajoen kaupungin yrityspalvelukeskus toteutti vuosina 2021─2022 hankkeen, jonka tavoitteena oli edistää Kalajoen alueen yritysten ja maatilojen energiatehokkuutta. Alueen yritykset ja maatilat haluttiin saada siirtymään pois öljylämmityksestä sekä edistämään toimintansa energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä. Hallitusohjelman mukaisesti fossiilisen öljyn lämmityskäytöstä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä.

Irtiotto öljystä – yritysten ja maatilojen energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistäminen -hankkeen aikana yrityksille ja maatiloille tarjottiin ilmaista energianeuvontaa ja apua uusiin energiamuotoihin siirtymisessä. Hankkeelle saatiin rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta.

Yksi hankkeen tärkeimmistä saavutuksista oli se, että sen aikana saatiin merkittävästi korjattua tilastoharhaa, joka oli syntynyt Rakennus- ja huoneistorekisterin päivittämättömistä lämmitystapamuutoksista. Rekisteritietojen päivityksellä saavutettiin kerrosalan perusteella arvioituna 16,5 GWh vuosittainen öljynkäytön vähenemä. Määrä vastaa n. 1100 omakotitalon vuosittaista lämmitysenergian tarvetta. Vastaava vähenemä valtakunnallisella tasolla olisi näiden lukujen perusteella karkeasti arvioituna n. 4200 GWh, eli 300 000 omakotitalon verran.

– Tilastoharhat ovat valtakunnallinen ongelma, ja niillä on iso vaikutus fossiilisten polttoaineiden käytön arviointiin sekä niiden perusteella suunniteltuihin vähennystoimiin. Siksi niiden korjaaminen oli hankkeen merkittävimpiä saavutuksia, kertoo Kalajoen kaupungin energia-asiantuntija Henna Lohtander.

Irtiotto öljystä -hankkeen aikana suoritettiin 30 energiakatselmusta. Katselmusten perusteella toteutuneet toimenpiteet olivat seuraavia: öljylämmityksestä siirryttiin maalämpöön, ilma-vesilämpöpumppuihin ja biopolttoaineisiin. Lisäksi kiinteistöihin asennettiin aurinkosähköjärjestelmiä, uusittiin ovia ja ikkunoita, tarkistettiin ja uusittiin rakennusten välipohjien eristeitä, päivitettiin patteriverkostoja ja laitekantoja sekä asennettiin ilmaverhoja oviaukkoihin. Toimenpiteitä varten seitsemään kohteeseen myönnettiin julkinen rahoitus.

Suoritettujen toimenpiteiden tuloksena öljynkäyttö väheni yhteensä 190 MWh vuodessa. Määrä vastaa n. 15 omakotitalon vuosittaista lämmitysenergian tarvetta. Päästövähennykset olivat vuositasolla 61,2 tCO2 ja energiansäästö 170 MWh. Mikäli vastaavanlainen hanke toteutettaisiin koko Suomessa samoissa olosuhteissa, tulokset olisivat noin 300-kertaiset.

Irtiotto öljystä -hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli saada Kalajoen kaupungin alueella toimivat yritykset ja maatilat energiatoimiin ja ottaa osaa valtakunnalliseen tavoitteeseen fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisestä. Hankkeen aikana Lohtander vieraili yrityksissä ja maatiloilla tarjoamassa ilmaista energianeuvontaa ja vertailukelpoista tietoa kiinteistöihin parhaiten sopivista lämmitysmuodoista.

– Halusimme tuoda energianeuvonnan lähelle yrittäjiä ja kyläyhdistyksiä. Saimme paljon hyvää palautetta hankkeen konkreettisuudesta ja sen ajankohtaisesta aihepiiristä. Olemme iloisia siitä, miten hyvin hanke otettiin vastaan, ja uskomme sen tarjoavan suuntaviivaa vastaaville toimille koko Suomessa.

Kalajoen kaupunki sai viime vuonna rahoituksen Ympäristöministeriön Kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeet -ohjelmasta. Sen turvin käynnistettiin vuoden lopulla uusi Irtiotto öljystä – kohti vähähiilisyyttä -hanke, joka on suunnattu yksityisille kotitalouksille. Hankkeen kesto on 19 kk.

Kuvassa energia-asiantuntija Henna Lohtander Kalajoen kaupungintalon lämmönjakohuoneessa.

 

Ympäristö & Yritys Tänään- Tilaa uusi lehti Diginä

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Viikottainen kooste alan tärkeistä uutisista sähköpostiisi

Tulevat tapahtumat

 

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.