Yritysten päästövähennystoimille on olemassa uskottava työkalu, mutta sen käyttö on edelleen vähäistä

Yksityisen sektorin ilmastotyön työvälineeksi on noussut kansainvälinen Science Based Targets -aloite, jonka avulla yritykset voivat asettaa tieteeseen perustuvia ja kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita. Aloitteeseen sitoutuneiden yritysten määrä on kasvanut viime aikoina, mutta vain harva suomalaisyritys käyttää työkalua. Yritysten tulisi kunnianhimoisemmin ja nopeammin vähentää päästöjään, jotta voimme saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

YK:n ilmastokokous, COP27, on parhaillaan käynnissä Egyptin Sharm El-Sheikhissä. Kokouksessa valtioiden päättäjät yrittävät päästä sopimukseen siitä, miten Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanon tulisi edetä. YK:n pääsihteeri António Guterres ilmaisi kokouksessa huolensa siitä, että 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiselta loppuu pian aika kesken.

Valtioiden lisäksi yksityiseltä sektorilta tarvitaan yhtä suuria ponnistuksia. Tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet ja nettonollatavoitteet ovat paras tapa varmistua siitä, että yritys kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Yritykset voivat vaikuttaa myös panostamalla sopeutumistoimiin ja ohjaamalla niihin rahoitusta. Lisäksi yksityisen sektorin tulisi huomioida ilmastotyössään myös sosiaaliset näkökulmat, eli toteuttaa oikeudenmukaisen siirtymän periaatteita.

”Monet yritykset puhuvat päästöjensä vähentämisestä, sanovat olevansa hiilineutraaleja ja tekevät mm. erilaisia kompensaatiotoimia. Vain harva suomalaisyritys on kuitenkaan todellisuudessa sitoutunut tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin ja alkanut toimia niin, että muutos yrityksen toiminnassa tapahtuu tarpeeksi nopeasti ja kunnianhimoisesti”, sanoo UN Global Compact Suomen asiantuntija Karoliina Koistila.

Science Based Targets -aloitteen (SBTi) avulla yritykset voivat varmistaa, että niiden ilmastotoimet tukevat Pariisin ilmastosopimuksen globaalia tavoitetta puolittaa kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä sekä minimoida päästöt vuoteen 2050 mennessä. Tänään 10.11.2022 lähes 4000 yritystä on sitoutunut SBTi-aloitteeseen. Suomesta mukana on 71 yritystä eri sektoreilta ruoan tuotannosta IT-palveluihin. Valtaosa SBTi-aloitteeseen sitoutuneista suomalaisyrityksistä on suuria yhtiöitä, mutta myös pk-yritysten rooli on tärkeä päästöjen vähentämisessä. Suomesta aloitteeseen on sitoutunut 14 alle 500 työntekijää työllistävää yritystä.

Science Based Targets -aloitteeseen sitoutuneiden yritysten määrä on vaatimaton, jos sitä vertaa yritysten määrään maailmassa (noin 300 miljoonaa). Aloitteen suosio on kuitenkin kasvanut merkittävästi viime vuosina: vuonna 2021 SBTi-aloitteeseen sitoutui enemmän yrityksiä kuin sitä edeltäneen kuuden vuoden aikana yhteensä. Sitoutuneet yritykset edustavat nyt yli kolmasosaa globaalista markkina-arvosta. Lisäksi SBTi:n sitoutuneet yritykset vähensivät päästöjään lähes 30 % vuosien 2015 ja 2020 välillä, mikä vastaa määrällisesti (419 MT CO2e) yli 8-kertaisesti Suomen kokonaispäästöjä.

Vuosi 2022 näyttää sitoutumisten osalta jälleen ennätysvuodelta. Jatkuvan ilmastouutisoinnin ja sääntelyviidakon keskellä yritykset näkevät hyötyjä siinä, että voivat perustaa ilmastotoimensa tieteeseen ja globaalisti vaikuttavaan viitekehykseen.

Vaikka Science Based Targets -aloitteen suosio on kasvanut yritysten keskuudessa Suomessakin, paljon on vielä tehtävänä. Suomalaisista pörssiyrityksistä vain neljännes on sitoutunut asettamaan SBT-tavoitteet. Lisää kunnianhimoa odotetaan myös valtionyhtiöiltä: vain neljätoista valtionyhtiötä seitsemästäkymmenestä on sitoutunut aloitteeseen. Lisäksi erityisesti päästöintensiivisiltä aloilta ja rahoitussektorilta tarvitaan lisää toimia.

Maailman suurin yritysvastuualoite YK:n Global Compact kannustaa kaikkia yrityksiä sitoutumaan Science Based Targets -aloitteeseen ja aloittamaan matkansa kohti nettonollaa.

YK:n Global Compact, CDP, Maailman luonnonvarainstituutti (WRI) ja WWF perustivat Science Based Targets -aloitteen vuonna 2015. SBTi on voittoa tavoittelematon aloite, jonka avulla yritykset voivat asettaa viimeisimmän ilmastotieteen mukaisia päästövähennystavoitteita ja saada ne validoiduksi SBTi:n toimesta.

Lue lisää suomalaisista yrityksistä, jotka ovat asettaneet SBT-päästövähennystavoitteet

Ympäristö & Yritys Tänään- Tilaa uusi lehti Diginä

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Viikottainen kooste alan tärkeistä uutisista sähköpostiisi

Tulevat tapahtumat

Teräskolmio Oy- Ympäristä & Yritys Tänään

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.